Seminar Kebangsaan Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 2008


31 Oktober 2008

Seminar Kebangsaan Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 2008

Pada 29-30 Oktober 2008 yang lepas UF telah menghadiri Seminar Kebangsaan Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 2008 anjuran bersama Bahagaian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM dan JAKIM. UF telah membentangkan kertas kerja yang bertajuk "Fiqh Ahwal: Kepentingannya Dalam Fatwa" dalam seminar tersebut.

Secara ringkas kertas kerja yang UF bentang ni berkisar kepentingan para mufti meraikan "keadaan" orang ramai sebelum memutuskan sesuatu fatwa. Prinsip meraikan keadaan sememangnya telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah, begitu juga telah dibincangkan oleh para ulama silam seperti Ibnu al-Qayyim, al-Qarafiyy, Ibnu Abd al-Salam dan lain-lain dalam kitab mereka. UF membawa 2 contoh fatwa Jawatankuasa Fawta Kebangsaan yang diaggap sebagai fatwa yang meraikan keadaan orang ramai. Berikut adalah fatwa tersebut:

1) Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri 2 (Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik di Hospital-Hospital Kerajaan/Swasta). Muzakarah kali ke 49, 19 Sepetember 2000 memutuskan seperti berikut :"Hukum sembahyang jamak kerana rawatan penyakit kronik yang memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi penyakit buah pinggang dan seumpamanya adalah harus".

2) Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri 1 (Sembahyang Jumaat Polis dan Tentera Yang Sedang Bertugas). Muzakarah kali ke 14, 22-23 Oktober 1985 memutuskan bahawa :“Adalah harus bagi polis dan tentera meninggalkan sembahyang Jumaat kerana menjalankan tugas-tugas keselamatan yang dikira uzur syarie kerana mereka terpaksa bertugas dengan syarat tidak meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut".

Untuk penjelasan lanjut dan terperinci berkenaan 2 fatwa ini, boleh rujuk kepada kertas kerja yang disediakan oleh UF dalam seminar tersebut. Untuk membeli prosiding seminar pula, boleh dapatkannya di JAKIM Putrajaya.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage