Pembentang Jemputan / Invited Presenter


Pembentang Jemputan / Invited Presenter

2004

1. Irwan Mohd Subri. Al-Qiyas Wa Al-Ijtihad. Warshah Taqwiyah FEM Siri 2. 9 Okt 2004. Penganjur: FEM, USIM. Tempat: USIM.

2005

2. Irwan Mohd Subri. Pengurusan Mayat Di Waktu Tragedi. Muzakarah Fatwa INFAD. 30 Apr 2005. Penganjur: INFAD, USIM. Tempat: USIM.

3. Irwan Mohd Subri. Ulasan Buku "Jika Sudah Habis Jodoh". Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam UKM. 10 Ogos 2005. Penganjur: Jab. Syariah, FPI, UKM. Tempat: UKM.

2010

4. Irwan Mohd Subri. Peranan Perundangan Islam Dalam Pembangunan Perbankan dan Kewangan Islam. Warshah Taqwiyyah FEM. 29 Jun 2010. Penganjur: FEM, USIM. Tempat: USIM.

5. Irwan Mohd Subri. Harta: Perbincangan Menurut Perspektif Islam. Seminar Pengurusan Harta Menurut Perspektif Islam. 22 Julai 2010. Penganjur: Jabatan Mufti Pulau Pinang & UiTM Pulau Pinang. Tempat: UiTM Pulau Pinang.

2011

6. Irwan Mohd Subri. Prinsip Asas Syariah Dalam Kehidupan. Halal Eksecutive Programe 2011. 2 Jun 2011. Penganjur: IHRAM, USIM & HDC. Tempat: FPQS, USIM.

2012

7. Irwan Mohd Subri & Azman Ab Rahman. Mut Ijtihad: Pelaksanaannya di Institusi Pengajian Tinggi Islam. International Seminar on Sharia, Law and Islamic Economics. 8 Mac 2012. Penganjur: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Tempat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

8. Irwan Mohd Subri. Kedudukan Fatwa di Malaysia. Seminar Internasional Tentang Sistem Zakat & Fatwa di Muhammadiyah dan Malaysia. 2 November 2012. Penganjur: Universiti Muhammadiyah, Aceh, Indonesia dengan kerjasama Fakulti Syariah & Undang-Undang, USIM. Tempat: Universiti Muhammadiyah, Aceh, Indonesia.

9. Irwan Mohd Subri. Penasaban Anak Tidak Sah Taraf di Malaysia. Diskusi Internasional. 22 Disember 2012. Penganjur: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Padang, Indonesia. Tempat: STAIN, Padang, Indonesia.

10. Irwan Mohd Subri. Apa itu Kajian Kes? Bengkel Kajian Kes Pengajian Islam. 10 Januari 2012. Penganjur: Persatuan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM). Tempat: FSU, USIM.

11. Irwan Mohd Subri. Bagaimana Menulis Kajian Kes Pengajian Islam?. Bengkel Kajian Kes Pengajian Islam. 10 Januari 2012. Penganjur: Persatuan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM). Tempat: FSU, USIM.

12. Irwan Mohd Subri. Kelemahan dan Masalah Fatwa di Malaysia. Kursus Pengembangan Fatwa. 6 Mac 2012. Penganjur: Pusat al-Quran dan Ilmu Teras (PQIT), ILIM. Tempat: ILIM, Bangi.

13. Irwan Mohd Subri. Garis Panduan Ibadat Dalam Sukan: Road to Olympic London 2012. Diskusi Ilmiah. 16 Mac 2012. Penganjur: Majlis Sukan Negara (MSN). Tempat: Majlis Sukan Negara (MSN).

14. Irwan Mohd Subri. Pengurusan Uri Menurut Syariat Islam. Seminar Pengurusan Uri Dan Peranannya Dalam Masyarakat. 5 Mei 2012. Penganjur: Student in Free Enterprise (SIFE), USIM. Tempat: DKP3, USIM.

15. Irwan Mohd Subri. Garis Panduan Ibadah Atlit Sukan Olimpik London 2012. Taklimat Garis Panduan Siri 1. 2 Ogos 2012. Penganjur: Majlis Sukan Negara. Tempat: Majlis Sukan Negara.

16. Irwan Mohd Subri. Garis Panduan Ibadah Atlit Sukan Olimpik London 2012. Taklimat Garis Panduan Siri 2. 7 Ogos 2012. Penganjur: Majlis Sukan Negara. Tempat: Majlis Sukan Negara.

2013

17. Irwan Mohd Subri & Hamza Abed Al Karim Mohammad. Tajribah Kuliyyat al-Sharicah Wa al-Qanun Bi Jami'at al-Ulum al-Islamiyyat al-Maliziyyah Fi I'dad al-Muftiyy. Mu’tamar al-Fatwa Wa Istishraf al-Mustaqbal. 26-27 November 2013. Penganjur: Qassim University, Saudi Arabia. Tempat: Qassim University, Saudi Arabia & Movenpick Hotel, Qassim, Saudi Arabia.

18. Irwan Mohd Subri. Penulisan & Pelaksanaan Fatwa Di Malaysia. Bengkel Fatwa. 27 Mac 2013. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

19. Irwan Mohd Subri. Masalah & Kelemahan Fatwa Di Malaysia. Bengkel Fatwa. 27 Mac 2013. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

20. Irwan Mohd Subri. Pelalian: Kaedah Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Terengganu 2013. 20 Oktober 2013. Penganjur: JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia & Jabatan Hal Ehwal Fatwa Terengganu. Tempat: Auditorium Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Gong Badak, Terengganu.

2014

21. Irwan Mohd Subri. Bagaimana Menulis Proposal Penyelidikan.  Bengkel Penyelidikan: ‘Penulisan Proposal’ Siri 1. 9 April 2014 (Rabu). Penganjur: Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Tempat: KUIS.

22. Irwan Mohd Subri. Bagaimana Menulis Proposal Penyelidikan.  Bengkel Penyelidikan: ‘Penulisan Proposal’ Siri 2. 7 Mei 2014 (Rabu). Penganjur: Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Tempat: KUIS.

23. Irwan Mohd Subri. Bagaimana Menulis Proposal Penyelidikan.  Bengkel Penyelidikan : ‘Penulisan Proposal’ Siri 3. 8 Mei 2014 (Rabu). Penganjur: Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Tempat: KUIS.

24. Irwan Mohd Subri. Pengenalan Komunikasi dan Penyiaran Islam.  Program Orientasi Mata Pelajaran Pengajian Umum Jabatan Pengajian Politeknik. 15 Mei 2014 (Rabu). Penganjur: Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum, Jabatan Pengajian Politeknik. Tempat: Politeknik Seberang Perai.

25. Irwan Mohd Subri & Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. Pengurusan Kulit, Tulang dan Bulu Menurut Perspektif Islam dan Aplikasinya Pada Zaman Moden. Program Sesi Update Pengauditan 2014. 16 Jun 2014. Penganjur: Unit Audit Pematuhan Halal, Bahagian Hab Halal, JAKIM. Tempat: Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya.

26. Irwan Mohd Subri. Pelalian: Kaedah Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Selangor 2014. 19 Jun 2014. Penganjur: JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia & Jabatan Mufti Selangor. Tempat: Auditorium Daeng Che, Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, Selangor.

27. Irwan Mohd Subri. Metodologi Penyelidikan Fatwa Di Malaysia. Kursus Pengurusan Fatwa. 25 Jun 2014. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

28. Irwan Mohd Subri. Fiqh Semasa Dalam Perubatan dan Makanan. Kursus Fiqh Perbandingan dan Fiqh Semasa. 21 Ogos 2014. Penganjur: Pusat al-Quran dan Ilmu Teras (PQIT), ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

29. Irwan Mohd Subri & Siti Nurrunnajwa Samsudin. Pengalaman Dan Dapatan Pelaksanaan Hukuman Hudud Di Negara-Negara Islam. Muzakarah Penyediaan Kaedah-Kaedah Hukuman Kanun Jenayah Syariah (II) 1993. 9 September  2014. Penganjur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) & Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK). Tempat: Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan.

30. Irwan Mohd Subri. Pelalian: Kaedah Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Sabah 2014. 11 Sep 2014. Penganjur: JAKIM & Kementerian Kesihatan Malaysia. Tempat: Dewan Sa’adah, Wisma MUIS, Kota Kinabalu, Sabah.

31. Irwan Mohd Subri, Rosliza Ghazali, Ahmad Wifaq Mokhtar, Azman Ab Rahman, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Najib Azmi, Maizatul Azma Masri, Umar Mukhtar Mohd Noor & Ilina Isahak. Rawatan Pesakit Morbid Obesity Dalam Kerangka Maqasid Syariah. Muzakarah Pakar Maqasid Syariah Dalam Rawatan Perubatan Moden. 24 September 2014. Penganjur: Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) & Geran FRGS USIM/FSU-INFAD/32/50913, USIM. Tempat: Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), USIM.

32. Irwan Mohd Subri. Pemikiran Usul Fiqh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Seminar Pemikiran Syeikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. 28 Sep 2014. Penganjur: Akademi Intelektual Muda. Tempat: Auditorium Kompleks Karangkraf, Shah Alam.

33. Irwan Mohd Subri. Fiqh Sukan. Seminar Pendekatan Sains Islam 2014. 29 Sep 2014. Penganjur: USIM. Tempat: Nilai Spring Hotel.

34. Irwan Mohd Subri. Pelalian: Kaedah Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Zon Pantai Timur 2014. 27 November 2014. Penganjur: JAKIM & Kementerian Kesihatan Malaysia. Tempat: Dewan Masyarakat, Sandakan, Sabah.

2015

35. Irwan Mohd Subri. Punca Kuasa Penetapan Hukum Syariah Dalam Perbankan Islam Di Malaysia. International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI). 23-24 April 2015. Penganjur: Universtas Muhammadiyyah Yogyakarta. Tempat: Universtas Muhammadiyyah Yogyakarta.

36. Irwan Mohd Subri. Hikmah dan Falsafah Haji. Kursus Sijil Pembimbing Ibadat Haji. 3 Mei 2015. Penganjur: Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM. Tempat: Hotel Blue Wave, Shah Alam.

37. Irwan Mohd Subri. Isu-Isu Fiqah Dalam Rawatan Pergigian. Seminar Kebangsaan Fiqh Pergigian. 9 Mei 2015. Penganjur: Fakulti Pergigian, USIM. Tempat: Dewan Besar, USIM.

38. Irwan Mohd Subri. Pengurusan Fatwa di Peringkat Kebangsaan. Kursus Pengurusan Fatwa. 29 Julai 2015. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

39. Irwan Mohd Subri. Pengurusan Fatwa di Peringkat Negeri. Kursus Pengurusan Fatwa. 29 Julai 2015. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

40. Irwan Mohd Subri. Pengurusan Fatwa di Peringkat Serantau dan Antarabangsa. Kursus Pengurusan Fatwa. 29 Julai 2015. Penganjur: ILIM, Bangi. Tempat: ILIM, Bangi.

41. Irwan Mohd Subri, Syadiyah Abdul Shukor & Nur Fatin Halil. Kajian Tahap Kesedaran Dan Pengetahuan Masyarakat Melayu Islam Terhadap Institusi Fatwa Di Malaysia. Seminar Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu: Sumbangan dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Alam Melayu. 12 Ogos 2015. Penganjur: Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) & Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tempat: Pusat Dakwah Islamiah, Negeri Sembilan.

42. Irwan Mohd Subri. Konsep Maslahah dan Mafsadah: Sejauhmana Pemakaiannya Dalam Istinbat Hukum. Muzakarah Istinbat Hukum. 28 Okt 2015. Penganjur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tempat: Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Selangor.

43. Irwan Mohd Subri. Metode Istinbat Hukum Dalam Fatwa. Muzakarah Pegawai Penyelidik Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Kali Ke 5 (2015). 12 Nov 2015. Penganjur: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Tempat: Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT).

2016

44. Irwan Mohd Subri. Pelantikan Mufti Wanita di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti. Seminar Fatwa Antarabangsa (IsFatwa) 2016. 19 Mei 2016. Penganjur: INFAD, USIM. Tempat: Dewan Permata Insan, USIM. 

45. Irwan Mohd Subri. Analisis Fatwa Semasa Di Malaysia. Seminar Isu-Isu Fatwa Kontemporari 2016. 10 Mac 2016. Penganjur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). Tempat: IAIS.

46. Irwan Mohd Subri. Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Imunisasi. 25 April 2016. Penganjur: Kementerian Kesihatan Malaysia. Tempat: Institut Perguruan Tunku Bainun, Pulau Pinang.

47. Irwan Mohd Subri. Pencegahan Penyakit Menurut Perspektif Islam. Seminar Imunisasi Peringkat Negeri Kelantan. 24 Mei 2016. Penganjur: Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Tempat: IKBN, Bachok.

48. Irwan Mohd Subri. Garis Panduan Ibadat Ketika Bencana. Bengkel Garis Panduan Ibadat Ketika Bencana. 31 Mei – 1 Jun 2016. Penganjur: Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tempat: Rumah Sri Kenangan, Cheras.

2017

49. Irwan Mohd Subri. Posisi Islam Tentang LGBT, Fatwa Serta Enakmen Syariah Berhubung LGBT Di Malaysia. Seminar Kajian LGBT Dari 2 Negara – Indonesia dan Malaysia. 29 Mac 2017. Penganjur: Universitas Muhammadiyyah Yogjakarata. Tempat: Universitas Muhammadiyyah Yogjakarata, Indonesia. 

50. Irwan Mohd Subri, Azman Ab Rahman, Abdul Manan Ismail, Mushaddad Hasbullah & Nur Fatin Halil. Analisis Terhadap Ijtihad Umar Bin Al-Khattab Tentang Zakat Kuda. Muzakarah Zakat Kebangsaan 2017. 8 Ogos 2017. Penganjur: Lembaga Zakat Selangor, INFAD USIM & PKAUSIM. Tempat: Hotel Grand Bluewave, Shah Alam.

51. Irwan Mohd Subri. Keutamaan Memahami Fiqh di Malaysia: Teks dan Konteks. Seminar Belia Wasatiyyah 2017. 26 Ogos 2017. Penganjur: Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM), Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Akademi Intelektual Muda (AIM). Tempat: Dewan Syeikh Daud Fathani, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin.

52. Irwan Mohd Subri. Qawaid Fiqhi’ah dan Aplikasi dalam Isu-isu Perubatan Kontemporari. 19th IMAM Annual Scientific Conference 2017. 29 September 2017. Penganjur: Islamic Medical Association Malaysia (IMAM) & Jabatan Mufti Perlis. Tempat: Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.

2018

53. Irwan Mohd Subri. Qawaid Fiqhi’ah: Ijtihad On Everchanging Medical Practices. Program Pengenalan Fiqh Perubatan. 10 Jan 2018. Penganjur: Persatuan Perubatan Islam Malaysia (IMAM). Tempat: Dewan Merbau, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan.

54. Irwan Mohd Subri. Penilaian Semula Penentuan Haid Di Malaysia. Seminar Fiqh Kontemporari 2018. 8 Mac 2018. Penganjur: Pejabat Agama Islam Daerah Maran. Tempat: Auditorium Pejabat Agama Islam Daerah Maran.

55. Irwan Mohd Subri. Isu-Isu Fiqh Pergigian. Islamic Dental Symposium 2018. 24 Mac 2018. Penganjur: Kulliyyah of Dentistry, IIUM. Tempat: Main Auditorium, Kulliyyah of Dentistry, IIUM Kuantan.

56. Irwan Mohd Subri. Evolusi Mazhab Fiqh. Program Muzakarah Buku. 26 September 2018. Penganjur: Pejabat Agama Islam Pahang. Tempat: DRB-HICOM University, Pekan, Pahang.

57. Irwan Mohd Subri. Evolusi Mazhab Fiqh. Program Bayan al-Fatwa. 10 Oktober 2018. Penganjur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tempat: Auditorium, UMS Kampus Antarabangsa Labuan.

58. Irwan Mohd Subri. Fatwa Anak Tak Sah Taraf. Program Bayan al-Fatwa. 11 Oktober 2018. Penganjur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tempat: SMK Pantai IBSW, Labuan.

2020

59. Irwan Mohd Subri. Applying Prevention Strategies For A Pandemic In Islam. 4th USIM International Health E-Conference. 16 Disember 2020. Penganjur: Faculty Of Medicine And Health Sciences, Usim. Tempat: Atas Talian (Webinar). 

60. Irwan Mohd Subri. Pakaian Atlet Sukan Patuh Syariah. Seminar Pakaian Atlet Sukan Patuh Syariah Negeri Pahang. 20-21 Januari 2020. Penganjur: KUIPSAS, Pahang. Tempat: KUIPSAS, Pahang.

61. Irwan Mohd Subri. Sejarah Pembentukkan Mazhab Fiqh. Muhadarah Ilmiah (Pakar) Guru-Guru Agama Tauliah Negeri Perak. 5-6 Oktober 2020. Penganjur: Jabatan Mufti Perak. Tempat: INTAN, Ipoh Perak.

62. Irwan Mohd Subri. Porcine Based LMWH. Seminar Kursus VTE In Obstetric. 17 Oktober 2020. Penganjur: Jabatan O&G Hospital Ampang. Tempat: Atas Talian (Zoom).

2021

63. Irwan Mohd Subri. Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh STPM 2021. Seminar Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh STPM, Syariah 2021 Peringkat Kebangsaan. 27 April 2021. Penganjur: Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor. Tempat: Atas Talian (Zoom).

2023

64. Irwan Mohd Subri. Dawr al-’Ibadah Mihwar Muhim Li al-Wiqayah Min al-Amrad al-Manqulah Jinsiyyan Wa al-Inhiraf al-Jinsiyy. 13th International Conference of The Islamic Organization For Islamic Sciences. 14-17 Januari 2023. Penganjur: al-Munazzamat al-Islamiyyah Li al-’Ulum al-Tibbiyyah (Organization For Islamic Sciences), Kuwait. Tempat: Hotel Crown Plaza, Kuwait.

65. Irwan Mohd Subri. Athar al-Amrad al-Nafsiyyah al-Hadithah ‘Ala al-Ahliyyah Fi al-Shari‘at al-Islamiyyah. 25th Dawrah International Islamic Fiqh Academy. 19-23 Februari 2023. Penganjur: International Islamic Fiqh Academy, Jeddah. Tempat: Jeddah, Arab Saudi.

2024

66. Irwan Mohd Subri. Dawabit Shar'iyyah Fi Istikhdam Wasa'il al-Tawasul al-Ijtima'iyy. 16th International Conference of The Islamic Organization For Islamic Sciences. 30 Januari - 1 Februari 2024. Penganjur: al-Munazzamat al-Islamiyyah Li al-’Ulum al-Tibbiyyah (Organization For Islamic Sciences), Kuwait. Tempat: Hotel Crown Plaza, Kuwait.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage