Ceramah Syeikh Wahbah al-Zuhaili


23 November 2008

Ceramah Syeikh Wahbah al-Zuhaili

Habis seminar ISCOM anjuran FSU, USIM, Syeikh Wahbah al-Zuhaili meberikan 3 ceramah di USIM. Yang pertama pada 20 nov 2008 (pagi) kepada para pelajar (khususnya pelajar Fiqh & Fatwa FSU) dan pensyarah. Tajuknya "Nahwa Bina' al-Malakah al-Fiqhiyyah" dan ia berkisar tentang membina skil untuk berijtihad. Antara lain beliau menyentuh tentang kepentingan menguasai beberapa perkara yang lazimnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh Mujtahid seperti menguasai ilmu al-Quran dan Sunnah, menguasai Bahasa Arab, menguasai Usul Fiqh dan lain-lain. Satu perkara lain yang ditekankan oleh Syeikh Wahbah ialah jangan memberi fatwa sebelum berumur 40 tahun kerana 40 tahun ialah umur "matang" sama seperti umur Nabi menjadi Rasul.

Ceramah kedua pada 20 nov 2008 (petang) juga bertajuk "Kaifa Taktub al-Bahs al-Ilmi", ia adalah ceramah tertutup kepada para pensyarah tentang cara menulis satu kajian atau buku dalam ilmu pengajian Islam.

Ceramah ketiga pada 21 nov 2008 (pagi) pula bertajuk "al-Fatawa al-Shazzah Wa Mauqifuna Anha" yang dibentangkan dalam wacana ilmiah anjuran INFAD. Ia terbuka kepada umum dan dalam ceramah ini Syeikh Wahbah menyentuh mengenai beberapa fatwa pelik yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seseorang mufti, sama ada ia menyalahi nas qat'ie atau ia berdasarkan pendapat yang lemah dalam mazhab.

Banyak manfaat dari ketiga-tiga ceramah yang disampaikan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili dan Insya Allah kalau diberikan kesempatan oleh Allah, UF akan tulis (salin semula) ceramah tersebut dan diterbitkan dalam jurnal atau buku.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage