Fiqh Asas (9)


31 Oktober 2011

Fiqh Asas (9)

Syarat-Syarat Tayammum

Syarat-syarat tayammum ada 5 perkara:
1)    Ada keuzuran disebabkan musafir atau sakit.
2)    Masuk waktu sembahyang.
3)    Mesti mencari air terlebih dahulu.
4)    Tidak mendapati air selepas mencarinya atau tidak boleh menggunakan air untuk berwuduk kerana sakit.
5)    Mesti menggunakan tanah yang suci lagi berdebu. Sekiranya tanah itu bercampur dengan kapur putih atau pasir maka tidak boleh menggunakannya untuk bertayammum.

Rukun-Rukun Tayammum

Rukun-rukun tayammum ada 4 perkara:
1)    Niat.
2)    Menyapu muka.
3)    Menyapu 2 tangan termasuk siku.
4)    Mengikut tertib.

Sunat-Sunat Tayammum

Sunat-sunat tayammum ada 3 perkara:
1)    Membaca Bismillah.
2)    Mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri.
3)    Berturut-turut.

Perkara Yang Membatalkan Tayammum

Perkara yang membatalkan tayammum ada 3 perkara:
1)    Perkara yang membatalkan wuduk.
2)    Ternampak atau mendapati air sebelum sembahyang.
3)    Murtad.

(Sumber: Kitab “Matan al-Ghayah Wa al-Taqrib” - Abu Shuja’).

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage