SEBAT (2)


05 September 2018

SEBAT (2)

Beberapa tahun lalu, saya di jemput oleh kerajaan negeri Kelantan untuk membentangkan kertas kerja dalam bengkel teknikal kanun jenayah syariah Kelantan. Ada beberapa pembentangan teknikal yang menarik dalam bengkel ini.

Antaranya ialah pembentangan wakil Jabatan Penjara Malaysia (JPM) berkenaan kaedah sebatan sivil dan syariah di Malaysia. JPM memaklumkan bahawa penyebat sivil dan syariah adalah orang yang sama. Penyebat-penyebat JPM akan dilatih dengan dua kaedah sebatan; sivil dan syariah.
Maksudnya, seseorang penyebat jenayah sivil akan mengikut SOP sebatan sivil yang mencederakan. Manakala sekiranya penyebat tersebut bertugas pula untuk menyebat bagi kesalahan syariah, dia juga akan mengikuti SOP sebatan syariah, iaitu tidak mencederakan.

JPM juga memaklumkan bahawa sebatan syariah telah lama dilaksanakan di Malaysia. Johor mencatatkan kes sebatan syariah paling banyak, diikuti oleh Selangor.

Orang yang paling "gembira" bila sebatan sama ada sivil atau syariah dilaksanakan ialah golongan penyebat. Ini kerana, setiap sebatan mereka akan mendapat elaun. Semakin banyak pesalah yang perlu disebat, akan menambah pendapatan dan menjana ekonomi sebahagian rakyat Malaysia.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage