Seminar Ijtihad dan Ifta'


12 Ogos 2008

Seminar Ijtihad dan Ifta'

Alhamdulillah bermula 12 - 14 Ogos 2008 berlangsungnya Seminar Antarabangsa Ijtihad dan Ifta' anjuran Jabatan Fiqh dan Usul, Kulliyyah Ilmu Wahyu, UIAM di universiti tersebut. UF turut menyertai seminar tersebut sebagai pembentang kertas kerja. UF membentangkan kertas kerja yang bertajuk "Ahammiyat Mura'at al-Ahwal Fi al-Ifta': Dirasah Tahliliyyah Tatbiqiyyah Fi Daw'i Waqi' al-Ifta' al-Mu'asir" (dalam bahasa arab). Seminar ini dihadiri oleh ramai ulama Islam dari seluruh dunia yang menyentuh isu-isu berkaitan Ijtihad dan Fatwa dalam Islam. UF bentang pada hari pertama lagi, mula-mula tu rasa ketar juga sebab dah lama tak bentang dalam bahasa arab. Tapi alhamdulillah, walaupun banyak soalan dan komen dikemukakan, Allah bagi kekuatan untuk UF menjawab dengan baik.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage