Memahami Konteks Fi'il Amar dan Fi'il Nahi Dalam al-Quran dan Hadis Dari Kacamata Ilmu Usul Fiqh


01 Julai 2017

Memahami Konteks Fi'il Amar dan Fi'il Nahi Dalam al-Quran dan Hadis Dari Kacamata Ilmu Usul Fiqh

Fi'il Amar (kata suruh/perintah) dan fi'il nahi (kata larang) antara perbahasan yang terdapat dalam bab dalalat al-alfaz ilmu Usul Fiqh. Daripada dua perkataan ini lahir dua kaedah usul (الأمر يفيد الوجوب) yang bermaksud "setiap perintah bermaksud wajib" dan kaedah (النهي يقتضي التحريم) yang bermaksud "setiap larangan bermaksud haram". Namun adakah setiap fi'il amar dan fi'il nahi dalam al-Quran atau hadis bermaksud wajib dan haram semata-mata?

Sama seperti kaedah fiqh yang bersifat aghlabiyyah (majoriti), begitu juga kaedah usul di atas yang bersifat pada prinsip asasnya adalah begitu. Apatah lagi tiada qarinah yang menunjukkan makna selain daripada wajib bagi fi'il amar atau haram bagi fi'il nahi. Jumhur usuliyyin berpendapat bahawa fi'il amar pada asasnya bermaksud wajib melainkan ada qarinah lain yang menunjukkan makna lain. Begitu juga fi'il nahi pada asasnya bermaksud haram melainkan ada qarinah lain yang menunjukkan makna lain.

Qarinah yang menentukan sesuatu makna fi'il amar sama ada wajib atau sunat atau sunat; makna fi'il nahi sama ada haram atau makruh, boleh jadi terdapat dalam ayat al-Quran/Hadis yang sama atau dalam ayat al-Quran/Hadis yang lain. Imam Taj al-Din Ibn al-Subki dalam kitabnya “Jam‘ al-Jawami‘ Fi Usul al-Fiqh” menyebut bahawa fi'il amar mempunyai dua puluh enam makna. Begitu juga fi'il nahi yang mempunyai berbelas atau berpuluh makna mengikut perincian usuliyyin.

Secara tidak langsung setiap fi'il amar dalam al-Quran/Hadis bukan bermaksud wajib semata-mata tetapi mujtahid perlu mengkaji dan meneliti qarinah yang akan menentukan makna apakah yang sebenarnya bagi fi'il amar tersebut. Begitulah halnya dengan fi'il nahi dalam al-Quran/Hadis. Oleh itu dengan memukul rata semua fi'il amar dalam al-Quran/Hadis adalah wajib semata-mata atau semua fi'il nahi dalam al-Quran/Hadis adalah haram semata-mata adalah tidak tepat.

Pada dasarnya, para ulama boleh menerima makna-makna yang banyak ini bagi fi'il amar atau fi'il nahi. Namun boleh berlaku khilaf dalam menentukan sesuatu ayat al-Quran atau Hadis untuk ditentukan sesuatu makna baginya. Ia tidak pelik sebenarnya, kerana antara sebab berlakunya khilaf fuqaha ialah perbezaan dalam pemahaman sesuatu nas.

Moral of the sory: Jangan terlalu mudah share sesuatu ayat al-Quran atau Hadis yang mengandungi sesuatu fi'il amar atau fi'il nahi dan kita terus ISTINBAT bahawa maksud ayat al-Quran/Hadis itu adalah wajib (fi'il amar) atau haram (fi'il nahi) kerana tidak semestinya maknanya begitu.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage